Nyheter

Denna Delårsrapport för första halvåret 2021 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

2021-08-31 09:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2020.

2021-04-30 15:45:00

Artikeln i FastighetsSverige:

"På torsdagseftermiddagen skickade Sätra Förvaltning AB ett kort meddelande som förklarade att bolagets ränteutbetalning med förfallodatum 27 februari 2021 till innehavarna i bolagets kommer att försenas.

Enligt bolagets vd är det administrativa skäl som ligger bakom, och för Fastighetssverige förklarar han mer.
– Vi har haft uppskov med räntebetalningen i sex månader eftersom vi hade problem med att få in hyrorna på grund av pandemin. Och eftersom detta var första betalningen vi skulle göra sedan uppskovet så blev det en miss med Euroclear, där vi först fick besked om att utbetalningen skulle ske genom deras system som vanligt, men sedan fick nya besked om att det skulle gå till på ett annat sätt, säger Curt Ahnström till Fastighetssverige.

Du säger att det har varit svårt att få in hyrorna, hur illa har det varit?
– När det var som tuffast så hade många hyresgäster det ganska svårt och då lät vi alla som hade mer än 50 procent omsättningsbortfall på grund av pandemin få uppskov med två kvartalshyror, för att underlätta det lite för dem.
– Men den perioden är över nu och som jag förstår det så går det riktigt för flera av hyresgästerna nu igen. Så vi har gjort upp en avbetalningsplan för de kvartalshyror som sköts upp, som de nu följer, säger Curt Ahnström.

Ni har ju stora planer kring att utveckla Sätra Centrum, hur går det med den biten?
– Det går bra tycker jag. Vi fick beslut om att planerna ska gå ut på granskning nu i februari och att man ska fatta beslut kring detaljplanen senare under 2021. Det tar lite tid, men jag tror att det kommer att bli jättebra när det är klart, säger Curt Ahnström."

2021-03-05 09:00:00

Sätra Förvaltning AB meddelar härmed att ränteutbetalningen med förfallodatum 27 februari 2021 till innehavarna i Bolagets obligationslån ISIN: SE0012740918 kommer att försenas. 

På grund av administrativa skäl kan Bolaget inte erlägga räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Bolaget kommer att betala ut räntan senast fredagen den 26:e mars 2021.

 

2021-03-04 14:35:00

Bifogat finner ni Sätra Förvaltning AB bokslutskommuniké för 2020.

2021-02-26 09:00:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy