Nyheter

ISIN SE0009155351 ("Obligationslånet") utgiven av Sätra Förvaltning AB, Org.Nr. 559015-9298 ("Bolaget"). Läs hela protokollet.  

2019-05-17 17:00:00

Vänligen se bifogat protokoll från fordringshavarmötet den 9 maj gällande obligationslån om 55 MSEK med ISIN SE0009155351 (”Obligationslånet”) utställt av Sätra Förvaltning AB (”Bolaget”).

Då mötet inte blev beslutsfört har mötet blivit ajournerat en vecka till den 16 maj kl. 09:00, Karlavägen 44 Stockholm (Ahnström & Pyk). Samma agenda gäller som i initial kallelse.

Anmälan till det ajournerade mötet sker till satracentrum@nordfk.se.

2019-05-13 09:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2018.

2019-04-30 09:00:00

Sätra Förvaltnings AB har den 20 mars 2019 beslutat om förlängning av löptiden för obligationslån ISIN SE0009155351 om 55.000.000 sek till och med 11 oktober 2019.
 
Sätra Förvaltnings AB äger via dotterbolag Sätra Centrum. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2019 att planarbete, i syfte att ta fram en ny detaljplan omfattande bostäder, handel och andra verksamheter. Antagande av den nya detaljplanen antas ske i december 2020. I samband med startbeskedet värderades fastigheten, av extern värderare till 114 Msek för befintlig byggnad och 85 Msek för utbyggnadsprojektet.

2019-03-29 12:00:00

Bifogat finner ni Sätra Förvaltning AB bokslutskommuniké för 2018.

2019-02-28 09:00:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy