Nyheter

i Obligationslån om 60 000 000 SEK, ISIN SE0012740918, med förslag om justering i obligationsvillkoren
 
Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) har ett utstående obligationslån om 60 000 000 kronor, ISIN SE0012740918, (”Obligationslånet”). Coronapandemin har medfört både uppskjutning hyresintäkter och förseningar i detaljplanens tidplan. Detaljplanen för Sätra Centrum har antagits av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm Stad i december 2021. Den av Stockholm stad beslutade tidplanen för slutgiltigt antagande av detaljplanen i Stadsfullmäktige är mars 2022.
Emittenten har pågående dialog med intressenter om en försäljning av hela, eller delar, av projektet. Förmodligen kommer inte en försäljning att vara på plats till den 27 februari 2022, varför emittenten nu kallar fordringshavarna i Obligationslånet till ett beslutsförfarande med följande villkorsändringar i obligationsvillkoren:
 
·       Möjlighet att skjuta upp räntebetalningar, senast till återbetalningsdagen
·       Förlängning av Obligationslånet från den 27 februari 2022 till den 27 augusti 2022
·       Tillägg av waiver fee om ytterilgare 1,00 procent av Obligationslånet, som betalas ut till fordringshavarna på återbetalningsdagen
 
Denna information är sådan som Sätra Förvaltning är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2022, kl. [09:00] CET.
 
OM SÄTRA FÖRVALTNING
Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad. Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral. Djursätra 3 är numera sålt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende.
 
FÖR YTTERLIGARE FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Curt Ahnström, Verkställande direktör. Telefon: +46 (0)708 186 770 E-post: curt.ahnstrom@scanprop.com

2022-01-19 09:00:00

Denna Delårsrapport för första halvåret 2021 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

2021-08-31 09:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2020.

2021-04-30 15:45:00

Artikeln i FastighetsSverige:

"På torsdagseftermiddagen skickade Sätra Förvaltning AB ett kort meddelande som förklarade att bolagets ränteutbetalning med förfallodatum 27 februari 2021 till innehavarna i bolagets kommer att försenas.

Enligt bolagets vd är det administrativa skäl som ligger bakom, och för Fastighetssverige förklarar han mer.
– Vi har haft uppskov med räntebetalningen i sex månader eftersom vi hade problem med att få in hyrorna på grund av pandemin. Och eftersom detta var första betalningen vi skulle göra sedan uppskovet så blev det en miss med Euroclear, där vi först fick besked om att utbetalningen skulle ske genom deras system som vanligt, men sedan fick nya besked om att det skulle gå till på ett annat sätt, säger Curt Ahnström till Fastighetssverige.

Du säger att det har varit svårt att få in hyrorna, hur illa har det varit?
– När det var som tuffast så hade många hyresgäster det ganska svårt och då lät vi alla som hade mer än 50 procent omsättningsbortfall på grund av pandemin få uppskov med två kvartalshyror, för att underlätta det lite för dem.
– Men den perioden är över nu och som jag förstår det så går det riktigt för flera av hyresgästerna nu igen. Så vi har gjort upp en avbetalningsplan för de kvartalshyror som sköts upp, som de nu följer, säger Curt Ahnström.

Ni har ju stora planer kring att utveckla Sätra Centrum, hur går det med den biten?
– Det går bra tycker jag. Vi fick beslut om att planerna ska gå ut på granskning nu i februari och att man ska fatta beslut kring detaljplanen senare under 2021. Det tar lite tid, men jag tror att det kommer att bli jättebra när det är klart, säger Curt Ahnström."

2021-03-05 09:00:00

Sätra Förvaltning AB meddelar härmed att ränteutbetalningen med förfallodatum 27 februari 2021 till innehavarna i Bolagets obligationslån ISIN: SE0012740918 kommer att försenas. 

På grund av administrativa skäl kan Bolaget inte erlägga räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Bolaget kommer att betala ut räntan senast fredagen den 26:e mars 2021.

 

2021-03-04 14:35:00

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.