Nyheter

Statusrapport November 2018. Läs hela dokumumentet här.

2018-11-23 09:00:00


Denna Delårsrapport för första halvåret 2018 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.  

 

2018-08-31 09:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsaret 2017. Bifogat finner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2017.

2018-04-30 09:00:00

Bifogat finner ni delårsrapport andra halvåret och Sätra Förvaltning AB bokslutsrapport för 2017. De ger en översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

2018-02-28 08:55:00

Numera sitter vi på Karlavägen 44, 114 49 Stockholm.

2018-02-19 09:00:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy