Nyheter

Sätra Förvaltning, grundat av Curt Ahnström har offentliggjort ett prospekt avseende ett obligationslån med låneram om högst 60 miljoner kronor.

Lånet har säkerhet i form av panträtt och en löptid om 18 månader. Obligationerna ska erbjudas till allmänheten. Sätra Förvaltning avser även att notera obligationerna på NGM Nordic Derivatives Exchange.

Obligationslånet löper med ränta om nio procent per år.

Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad. Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral. Djursätra 3 är numera sålt till Greendoor Holding AB. Greendoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende (läs artikeln på Fastighetssverige)

2019-07-24 17:00:00

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) offentliggör erbjudandeprospekt avseende obligationslån med låneram om högst 60 mkr. Lånet har säkerhet i form av panträtt och en löptid om 18 månader. Obligationerna ska erbjudas till allmänheten. Sätra Förvaltning avser även att notera obligationerna på NGM Nordic Derivatives Exchange. Inför att obligationerna erbjuds till allmänheten, för att sedan noteras, har Sätra Förvaltningupprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) samt på Sätra Förvaltnings webbplats (www.satraforvaltning.se).
 
Denna information är sådan som Sätra Förvaltningär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019, kl. 13:00 CET.
 


OM SÄTRA FÖRVALTNING
Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad.Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral.Djursätra 3 är numera sålt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende.
 
FÖR YTTERLIGARE FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Curt Ahnström, Verkställande direktör. Telefon: +46 (0)708 186 770 E-post: curt.ahnstrom@scanprop.com

2019-07-19 13:00:00

ISIN SE0009155351 ("Obligationslånet") utgiven av Sätra Förvaltning AB, Org.Nr. 559015-9298 ("Bolaget"). Läs hela protokollet.  

2019-05-17 17:00:00

Vänligen se bifogat protokoll från fordringshavarmötet den 9 maj gällande obligationslån om 55 MSEK med ISIN SE0009155351 (”Obligationslånet”) utställt av Sätra Förvaltning AB (”Bolaget”).

Då mötet inte blev beslutsfört har mötet blivit ajournerat en vecka till den 16 maj kl. 09:00, Karlavägen 44 Stockholm (Ahnström & Pyk). Samma agenda gäller som i initial kallelse.

Anmälan till det ajournerade mötet sker till satracentrum@nordfk.se.

2019-05-13 09:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2018.

2019-04-30 09:00:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy