Nyheter

Bifogat finner ni delårsrapport andra halvåret och Sätra Förvaltning AB bokslutsrapport för 2017. De ger en översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

2018-02-28 08:55:00

Numera sitter vi på Karlavägen 44, 114 49 Stockholm.

2018-02-19 09:00:00

Sätra Förvaltning har beslutat att göra en förändring i styrelsen inför 2018. Förändringen är i enlighet med bolagets långsiktiga planering. 2018 är året när vi går in i en ny fas med fokus på utveckling av befintligt fastighetsbestånd och vidare utveckling av bostäder i Sätra Centrum. Christian Fredriksson har under sin tid i styrelsen arbetat med att etablera rutiner för ekonomiprocesser och rapportmodeller. Dessa är nu etablerade och Christian lämnar sin plats i styrelsen för Pontus Pyk. Pontus är arkitekt och har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef på White arkitekter. Pontus förstärker nu Sätra Förvaltnings styrelse med sin gedigna erfarenhet av fastighetsutveckling.

Vi tackar Christian för hans år i styrelsen och det arbete han lagt ner och hälsar Pontus välkommen till ett spännande och utmanande uppdrag.


Om Pontus Pyk
- Född 1964
- Styrelseledamot sedan december 2017
- har bakgrund som arkitekt och affärsutvecklingschef på arkitektbyrån White och har en lång och framgångsrik erfarenhet av exploatering av kommunalt viktiga områden. Han har i dag lämnat White arkitektbyrå och bl.a. startat det gemensamma utvecklingsbolaget Ahnström & Pyk tillsammans med Curt Ahnström.

2018-01-03 09:00:00

Denna Delårsrapport för första halvåret 2017 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

2017-08-31 09:00:00

Sätra Förvaltnings AB (publ) publicerade sin Årsredovisning och koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2016, den 28 april 2017. I Årsredovisningens sida 29 anger företagets revisor att lämnad revisionsberättelse avviker från standardutformningen. 

I sin revisionsberättelse tillstyrker revisorn resultat- och balansräkning och rekommenderar att ansvarsfrihet beviljas företagets styrelse och verkställande direktör. Detta uttalande är omodifierat. Revisorn lämnar också i sin berättelse en tilläggsupplysning där det anges att den framtida driften av företaget kommer att kräva tillskott från ägaren. 

Samma information som revisorns tilläggsupplysning lämnade Sätra Förvaltnings AB (publ) redan i sin bokslutskommuniké den 28 februari 2017. Samma information finns också upptagen i Årsredovisnings förvaltningsberättelse under rubriken ”Förväntade framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”. 


För information om projektet och Sätra Förvaltnings AB (publ), se hemsida www.satraforvaltning.se. 

För mer information, kontakta 

Curt Ahnström, VD Telefon: +46 (0)708 186 770 E-post: curt.ahnstrom@scanprop.com

2017-05-02 09:00:00

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy