Nyheter

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsaret 2017. Bifogat finner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2017.

2018-04-30 09:00:00

Bifogat finner ni delårsrapport andra halvåret och Sätra Förvaltning AB bokslutsrapport för 2017. De ger en översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

2018-02-28 08:55:00

Numera sitter vi på Karlavägen 44, 114 49 Stockholm.

2018-02-19 09:00:00

Sätra Förvaltning har beslutat att göra en förändring i styrelsen inför 2018. Förändringen är i enlighet med bolagets långsiktiga planering. 2018 är året när vi går in i en ny fas med fokus på utveckling av befintligt fastighetsbestånd och vidare utveckling av bostäder i Sätra Centrum. Christian Fredriksson har under sin tid i styrelsen arbetat med att etablera rutiner för ekonomiprocesser och rapportmodeller. Dessa är nu etablerade och Christian lämnar sin plats i styrelsen för Pontus Pyk. Pontus är arkitekt och har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef på White arkitekter. Pontus förstärker nu Sätra Förvaltnings styrelse med sin gedigna erfarenhet av fastighetsutveckling.

Vi tackar Christian för hans år i styrelsen och det arbete han lagt ner och hälsar Pontus välkommen till ett spännande och utmanande uppdrag.


Om Pontus Pyk
- Född 1964
- Styrelseledamot sedan december 2017
- har bakgrund som arkitekt och affärsutvecklingschef på arkitektbyrån White och har en lång och framgångsrik erfarenhet av exploatering av kommunalt viktiga områden. Han har i dag lämnat White arkitektbyrå och bl.a. startat det gemensamma utvecklingsbolaget Ahnström & Pyk tillsammans med Curt Ahnström.

2018-01-03 09:00:00

Denna Delårsrapport för första halvåret 2017 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

2017-08-31 09:00:00

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.