Nyheter

Sätra Förvaltnings AB (publ) publicerade sin Årsredovisning och koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2016, den 28 april 2017. I Årsredovisningens sida 29 anger företagets revisor att lämnad revisionsberättelse avviker från standardutformningen. 

I sin revisionsberättelse tillstyrker revisorn resultat- och balansräkning och rekommenderar att ansvarsfrihet beviljas företagets styrelse och verkställande direktör. Detta uttalande är omodifierat. Revisorn lämnar också i sin berättelse en tilläggsupplysning där det anges att den framtida driften av företaget kommer att kräva tillskott från ägaren. 

Samma information som revisorns tilläggsupplysning lämnade Sätra Förvaltnings AB (publ) redan i sin bokslutskommuniké den 28 februari 2017. Samma information finns också upptagen i Årsredovisnings förvaltningsberättelse under rubriken ”Förväntade framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”. 


För information om projektet och Sätra Förvaltnings AB (publ), se hemsida www.satraforvaltning.se. 

För mer information, kontakta 

Curt Ahnström, VD Telefon: +46 (0)708 186 770 E-post: curt.ahnstrom@scanprop.com

2017-05-02 09:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsaret 2016. Bifogat finner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2016.

2017-04-28 09:00:00

så kan nya Sätra centrum bli. Läs mer (extern länk)

2016-11-29 12:00:00

avseende upptagande till handel av obligationer i Sätra Förvaltnings AB på NGM Nordic Derivatives Exchange. Läs mer (pdf)

2016-11-14 15:00:00

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.