Resultat av utfall i beslutsförfarandet avseende obligation Sätra Förvaltnings AB.

60 000 000 SEK ISIN SE0012740918 ("obligationslånet"), utgivet av Sätra Förvaltnings AB (Publ), org.nr 559015-9298 ("emittenten").

Följande ändringar av obligationsvillkoren godkändes av fordringshavarna vid beslutsförfarande (protokollfört Stockholm, den 16. juni 2020); 

  • Löptiden förlängs med sex (6) månader, således med ny återbetalningsdag den 27 februari 2022 (" Återbetalningsdagen");
  • Anstånd av ränta i sex (6) månader som kan skjutas upp senast till Återbetalningsdagen och löper med dröjsmålsränta om två (2,00) procent enligt Obligationsvillkoren;
  • Tillägg av en Waiver Fee om två (2,00) procent av nominellt belopp som betalas ut av Emittenten på Återbetalningsdagen ("Waiver Fee");
  • Säkerhetslikvid får med Säkerhetsagentens godkännande utnyttjas till projektets löpande kostnader.  


Protokoll Beslutsförfarande

2020-08-07 12:00:00
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy