Årsredovisning 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Sätra Förvaltnings AB (publ) får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. Bifogat finnner ni Sätra Förvaltnings AB årsredovisning för 2019.


Revisorn har i revisionsberättelsen lämnat en going concern anmärkning enligt nedan;

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på styrelsens skrivning i förvaltningsberättelsen under rubriken "Koncernens framtida utveckling" samt i not 26 "Händelser efter balansdagen" där det framgår att bolaget för diskussioner med långivarna om utökning av belåningsgraden och anstånd med räntebetalningar i syfte att kompensera för negativa effekter av covid-pandemin, inklusive förseningar i antagandet av detaljplanen. Skulle inte ytterligare belåning och ränteanstånd erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

2020-04-30 09:00:00
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy