Sätra Förvaltning kallar till Beslutsförfarande i obligationslån

Sätra Förvaltning kallar till Beslutsförfarande i obligationslån om 60 000 000 SEK med ISIN SE0012740918 för beslut av justering av obligationsvillkor

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) har ett utstående obligationslån om 60 000 000 kronor, ISIN SE0012740918, (”Obligationslånet”). Coronapandemin har medfört både uppskjutning hyresintäkter och förseningar i detaljplanens tidplan. Detta föranleder svårigheter att genomföra räntebetalningar i närtid och att återbetala Obligationslånet enligt plan den 27 augusti 2021. Sätra Förvaltning önskar därför att kalla fordringshavarna i Obligationslånet till ett beslutsförfarande med främst följande villkorsändringar i obligationsvillkoren:
 
·       Möjlighet att skjuta upp räntebetalningar, senast till Återbetalningsdagen
·       Förlängning av Obligationslånet från den 27 augusti 2021 till den 27 februari 2022
·       Tillägg av waiver fee om 2,00 procent av Obligationslånet, som betalas ut till fordringshavarna på återbetalningsdagen
 
Denna information är sådan som Sätra Förvaltning är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl. 16.00 CET.

2020-05-28 16:00:00
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy