Sätra Förvaltning offentliggör erbjudandeprospekt för obligationslån med låneram om högst 60 000 000 SEK

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) offentliggör erbjudandeprospekt avseende obligationslån med låneram om högst 60 mkr. Lånet har säkerhet i form av panträtt och en löptid om 18 månader. Obligationerna ska erbjudas till allmänheten. Sätra Förvaltning avser även att notera obligationerna på NGM Nordic Derivatives Exchange. Inför att obligationerna erbjuds till allmänheten, för att sedan noteras, har Sätra Förvaltningupprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) samt på Sätra Förvaltnings webbplats (www.satraforvaltning.se).
 
Denna information är sådan som Sätra Förvaltningär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019, kl. 13:00 CET.
 


OM SÄTRA FÖRVALTNING
Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad.Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral.Djursätra 3 är numera sålt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende.
 
FÖR YTTERLIGARE FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Curt Ahnström, Verkställande direktör. Telefon: +46 (0)708 186 770 E-post: curt.ahnstrom@scanprop.com

2019-07-19 13:00:00
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy