Sätra Förvaltnings AB anhåller nu om ytterligare en förlängning av obligationen med ISIN SE0012740918

Orsaken till detta är:

Antagandet av detaljplanen för fastigheten Högsätra 10 m.fl. har försenats p.g.a. omvärldsfaktorer såsom osäkerheter kring materialleveranser till byggsektorn orsakat av kriget i Ukraina, ökade byggkostnader och ränteoro med stigande räntor. Detta har sammantaget lett till att Stockholm stads Exploateringskontor begärt en fördjupad analys av stadens kostnader för anläggning av allmän plats, d.v.s. gator och torg inom planområdet. Detta arbete påbörjades först i juni 2022 beroende av personalbrist på exploateringskontoret. De nya förutsättningarna för staden beräknas vara klara i augusti-september 2022. Tillika är det valår i år varför stadsfullmäktige inte har några sammanträden förr i slutet av oktober. Detta medför att tidplanen för antagande av detaljplanen förskjutits till Q4 2022.

Som tidigare rapporterats har bolaget under våren haft en Due Diligence-process med två fastighetsbolag som lämnat indikativa bud på delar av byggrättsportföljen. Även detta har fördröjts p.g.a. omvärldsfaktorer. Skenande bygg- och anläggningskostnader och ränteoro till följd av stigande räntor har gjort att affärsmodellen har setts över, bl.a. genom att fokus flyttats från bostadsrätter till hyresrätter, olika former av betalningsmodeller har också diskuterats. Förhandlingarna har nu pausats under sommaren och tas upp igen i slutet av augusti.

Sammantaget indikerar detta att ett tillträde för köpare av byggrätter först kommer att kunna ske under Q1 2023. Därefter kan obligationen lösas i dess helhet.


Emittenten inbjuder härmed också till informationsmöte via Teams. Inbjudan möjliggör för investerare att få information om verksamhetens status samt kunna ställa frågor till Emittenten.

Datum: 1 september 2022 Tid: 17:30

Investerare som önskar delta ombeds skicka begäran till sandra.marffy@scanprop.com Länk kommer därefter att skickas ut samma dag.

2022-08-17 11:00:00
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.