Sätra Förvaltnings AB beslutar om förlängning av obligationen

Sätra Förvaltnings AB har den 20 mars 2019 beslutat om förlängning av löptiden för obligationslån ISIN SE0009155351 om 55.000.000 sek till och med 11 oktober 2019.
 
Sätra Förvaltnings AB äger via dotterbolag Sätra Centrum. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2019 att planarbete, i syfte att ta fram en ny detaljplan omfattande bostäder, handel och andra verksamheter. Antagande av den nya detaljplanen antas ske i december 2020. I samband med startbeskedet värderades fastigheten, av extern värderare till 114 Msek för befintlig byggnad och 85 Msek för utbyggnadsprojektet.

2019-03-29 12:00:00
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy