Sätra Förvaltnings AB (publ) Delårsrapport för första halvåret 2020

Denna Delårsrapport för första halvåret 2020 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.  

2020-08-31 09:00:00
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy