Sätra Förvaltnings AB:s obligation börjar handlas den 10 oktober 2019

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) offentliggjorde den 19 juli 2019 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 60 mkr och med återbetalningsdag den 27 februari 2021 (”Obligationslånet”). I pressmeddelandet rapporterades även om Sätra Förvaltnings avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid NGM Nordic Derivatives Exchange (”NGM”).

NGM har godkänt Sätra Förvaltnings ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till torsdagen den 10 oktober 2019. 

De tillförda medlen avses att användas till refinansiering av ett befintligt obligationslån om högst 55 mkr, samt uppkomna kostnader i samband med refinansieringen. Prospektet avseende Obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 19 juli 2019 och finns tillgängligt på Sätra Förvaltnings hemsida www.satraforvaltning.se och i Finansinspektionens Prospektarkiv www.fi.se/sv/vara-register/prospektarkiv.

Denna information är sådan som Sätra Förvaltnings AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019, kl. 10:00 CET.


OM SÄTRA FÖRVALTNING

Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad. Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral. Djursätra 3 är numera sålt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende.

2019-10-10 10:00:00
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.